Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką prywatności. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Nasz zespół

Psychoterapeutka Justyna Kameduła

Psychoterapeutka, absolwentka Podstaw Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swój warsztat terapeutyczny rozwijam w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Poznaniu, a także szkolenie z Psychotraumatologii Praktycznej organizowane przez Fundację PCP, dające uprawnienia do pracy w zakresie psychotraumatologii i interwencji kryzysowej. Pracuje z osobami w sytuacji kryzysu, z problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach, z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, z zaburzeniami osobowości. Prowadzi psychoterapię par i małżeństw w kryzysie oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Regularnie poddaje swoją pracę superwizji u certyfikowanych superwizorów. Systematycznie doskonalę swoje umiejętności zawodowe, biorąc udział w licznych konferencjach i szkoleniach. W swojej pracy przestrzegam zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Psychodynamicznego i Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

zobacz opinie >>

Psycholog Jakub Róg-Mazurek

Jestem psychologiem specjalizującym się w pracy z osobami doświadczającymi kryzysów emocjonalnych i trudności w relacjach międzyludzkich. Pracuję z dorosłymi i młodzieżą powyżej 12 r.ż. Wiedzę zdobywałem w ramach Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a także dzięki Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Nieustannie się rozwijam, biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach na temat psychoterapii młodzieży, kryzysów emocjonalnych i psychologii człowieka dorosłego. Obecnie kontynuuję naukę w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. Swój warsztat zawodowy ciągle doskonale dzięki pracy w Ośrodku Terapii MOTYLARNIA oraz w Gabinecie Psychoterapii Droga. Podstawą mojej pracy zarówno z młodzieżą, jak i dorosłymi jest relacja oparta na empatii. Tego rodzaju kontakt pozwala na ujawnienie się różnych wzorców radzenia sobie z trudnościami, źródeł cierpienia, a także uruchomienie mechanizmów zmian. Pracuję w paradygmacie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaję stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów. W pracy stosuje się do Kodeksu Zawodowego Psychologa, zapewniając anonimowość i szacunek do wyborów pacjenta.

zobacz opinie >>

Psycholog Alicja Szała

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizując specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych i psychologia zdrowia i choroby. Zajmuję się diagnozą i poradnictwem psychologicznym. Posiadam certyfikat udziału w specjalistycznym kursie diagnozy psychologicznej-MMPI-2 Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. Doświadczenie praktyczne zdobywałam podczas stażu na oddziale psychiatrycznym kobiecym w Centrum Medycznym HCP oraz tutaj, w Gabinecie Psychoterapii Droga. Pracuję z osobami dorosłymi, doświadczającymi kryzysów i trudności w różnych obszarach swojego życia. Podstawą mojej pracy jest bezwarunkowa akceptacja drugiej osoby, która umożliwia zbudowanie bezpiecznej relacji opartej na zrozumieniu, zaufaniu i empatii. Moje podejście do pacjenta oparte jest na przekonaniu, że siła i umiejętności potrzebne do pokonania trudności pacjenta, znajdują się w nim samym. Pracuję zgodnie z kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Krzysztof Kantorski

Jestem po drugim roku Studium Psychoterapii w (SPCh), co daje mi niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia psychoterapii osób dorosłych i par. Współprowadzę również szkolenia i warsztaty z empatycznej komunikacji (opartej o zasady Porozumienia bez przemocy) jako trener. Doświadczenie w pracy z parami zdobywałem również w Polskim Centrum Mediacji — Oddział w poznaniu spotykając się z parami w tzw. Fyrtlu Zgody przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu w latach 2016-2017. Prowadziłem wykłady i warsztaty z zakresu rozwoju osobistego i pogłębiania samoświadomości w ramach Akademii miłości dla Singli w Poznaniu, Lesznie i Szczecinie, a także Warsztaty z komunikacji dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ponieważ każdy człowiek jest inny i potrzebuje czegoś innego, nie przywiązuję się do określonego nurtu psychoterapeutycznego, lecz dostosowuję go do potrzeb pacjenta. Regularnie korzystam z superwizji i jestem w trakcie terapii własnej.

Psychoterapeutka Sonia Szała

Skończyłam 5-letnie studia magisterskie z kognitywistyki na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Aktualnie jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia na Studium Psychoterapii kończonego certyfikacją. Studium to ma charakter integratywny w nurcie chrześcijańskim. Mam także skończone studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. W pracy z klientami łączę podejście psychodynamiczne, które jest mi najbliższe, z innymi nurtami, jak poznawczo-behawiorane czy systemowe, na co pozwala mi charakter studium. Przyjmuję osoby dorosłe oraz nastoletnie. Niezależnie od wieku klienta dbam o odpowiednią atmosferę pracy, poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. We współpracy z klientem skupiamy się przede wszystkim na problemach i celach, które zgłasza klient. Zapraszam do kontaktu.

Joanna Chmurak

Jestem absolwentką 5 letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizowałam specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz seksuologia kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas odbywania praktyk w Zakładzie Karnym we Wronkach przyglądając się procesowi resocjalizacji osadzonych. Obecnie pracuję w Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, gdzie zajmuję się opiniowaniem dla sądów funkcjonowania rodzin zastępczych oraz oceną sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Poszerzam swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach psychologicznych. Podstawą mojej pracy jest indywidualne podejście oraz zbudowanie relacji z pacjentem opartej na empatii i akceptacji. Koncentruję się na odkrywaniu zasobów pacjenta, które są istotne w procesie zmiany. W Gabinecie Psychoterapii Droga zajmuję się poradnictwem psychologicznym w formie indywidualnych konsultacji. Pracuję z osobami dorosłymi, które doświadczają trudności emocjonalnych w różnych obszarach życia. Pracuję zgodnie z kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.