Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką prywatności. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
data publikacji: 25 sie 2023

Psychoterapia dzieci i młodzieży: Wyzwania i korzyści

Jest ona z pewnością inna niż w przypadku dorosłych. Psychoterapia dzieci i młodzieży to zmaganie się z jednej strony z problemami kilku- i kilkunastolatków, a z drugiej – z troską rodziców, którzy często czują się bezradni wobec zaistniałych trudności. Specyfika terapii młodych osób wiąże się więc z licznymi wyzwaniami. Jakie może przynieść korzyści?

Czym jest psychoterapia dzieci i młodzieży?

Z założenia psychoterapia jest dialogiem i opiera się na rozmowie w celu lepszego zrozumienia swojego świata zewnętrznego. To z kolei ma ułatwić próbę zmian w zachowaniu, myśleniu i postrzeganiu konkretnego problemu. Dlatego terapię dzieci i młodzieży poprzedzają konsultacje z rodzicami. Potem dopiero odbywają się rozmowy z kilku- lub kilkunastolatkiem. W przypadku najmłodszych sposobem nawiązania komunikacji jest nierzadko swobodna zabawa, podczas której ujawniają oni swoje myśli, doświadczenia i pragnienia. Z kolei terapia z nastolatkiem przypomina rozmowę – dzieli się on tym, co przeżywa, a rolą terapeuty jest pomożeniu mu w zrozumieniu jego przeżyć, myśli i zachowań. Nazwanie problemu pozwala zastanowić się nad różną formą leczenia:

 • indywidualną,
 • grupową,
 • rodzinną.

W każdej terapii określany jest cel wspólnej pracy.

Z czym borykają się dzieci i młodzież, czyli wyzwania psychoterapii

Problemy psychiczne bądź behawioralne, z jakimi zmagają się dzieci i młodzież mogą dotyczyć różnych kwestii. Do nich zaliczają się np. zaburzenia:

 • lękowe,
 • nastroju,
 • depresyjne,
 • psychiczne powiązane z chorobą somatyczną czy niepełnosprawnością,
 • wynikające z trudnego zachowania o charakterze niszczycielskim, agresywnym, buntowniczym,
 • całościowe związane z opóźnionym rozwojem.

Problemem są również przeżyte traumy oraz uzależnienia od substancji psychoaktywnych czy behawioralne, czyli od komputera, mediów społecznościowych, telefonu, seksu itp. Nastolatki uskarżają się także na dysforię płciową lub brak akceptacji swojej orientacji seksualnej. Najwięcej trudności pojawia się w okresie dojrzewania, który jest szczególnie trudny dla młodych ludzi, a także ich opiekunów. Wówczas u nastolatków występują autoagresywne zachowania, takie jak wpadanie w nałogi, ciecie się i przypalanie czy próby samobójcze.

Podczas niej stosuje się różne techniki terapeutyczne, których celem jest zrozumienie i rozwiązanie problemów emocjonalnych i związanych z zachowaniem. W psychoterapii młodzieży wykorzystuje się m.in. takie terapie, jak:

 • poznawczo-behawioralna – polega ona na identyfikowaniu i zmienianiu szkodliwych schematów myślenia,
 • rodzinna – jej celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinie oraz poprawa komunikacji między jej poszczególnymi członkami,
 • psychodynamiczna – skupia się na zrozumieniu, jakie doświadczenia z przeszłości wpłynęły na obecną sytuację emocjonalną i postępowanie młodego człowieka,
 • poznawcza – w tym przypadku dąży się do zrozumienia, które myśli i przekonania oddziałują na emocje i zachowania.

Nierzadko też w celach terapeutycznych do wyrażenia uczuć klienta wykorzystuje się sztukę: malowanie, rysowanie, pisanie. Wszelkie metody dobiera się zawsze indywidualnie – dopasowuje się je do wieku oraz możliwości poznawczych młodego człowieka.

Jakie korzyści może dać psychoterapia dzieci i młodzieży?

Podjęcie terapii przez młodego człowieka może przynieść wiele korzyści, takich jak np. lepsze:

 • samopoczucie emocjonalne dzięki nabyciu kompetencji potrzebnych do poradzenia sobie z trudnymi emocjami oraz zwiększeniu poczucia kontroli nad swoim życiem,
 • relacje z ludźmi – poprzez uzyskanie umiejętności społecznych i zyskanie zaufania do innych osób,
 • radzenie sobie z trudnościami i problemami, które pojawiają się w życiu,
 • funkcjonowanie w szkole.

W przypadku psychoterapii dzieci i młodzieży bardzo ważna jest współpraca z rodziną i otoczeniem, w tym z przedszkolem czy szkołą. Dla terapeuty ważne znaczenie mają informacje na temat tego, jak młodzi ludzie:

 • radzą sobie w placówce oświatowej,
 • utrzymują relacje z rówieśnikami,
 • zachowują się wobec innych członków rodziny lub nauczycieli.

Konsultacje kończą się zawsze rozmową z rodzicami i wspólnym zaplanowaniem działań, które mają na celu poprawę sytuacji i pomoc dziecku oraz całej rodzinie. Rodzaj terapii oraz długość jej trwania zależą od indywidualnych potrzeb młodego człowieka i jego celów terapeutycznych.

Zobacz inne nasze artykuły

 • Rozwijanie pozytywnego myślenia: Ćwiczenia i metody.

  data publikacji: 05 wrz 2023
  czytaj dalej >>
 • Jak radzić sobie z lękiem i stresem w codziennym życiu?

  data publikacji: 05 sie 2023
  czytaj dalej >>
Zobacz wszystkie